Unistart

Η ικανότητα του εδάφους να τροφοδοτεί τα φυτά με τις απαραίτητες ποσότητες των θρεπτικών συστατικών κατά την καλλιεργητική περίοδο, εξαρτάται από την γονιμότητά του. Στη ριζόσφαιρα 2 mm από το ριζικό σύστημα διαδραματίζονται πολύ δυναμικές διαδικασίες ανοργανοποίησης και αδρανοποίησης (δέσμευσης) κατά τις οποίες οι μικροοργανισμοί μετατρέπουν τα θρεπτικά συστατικά από μη αφομοιώσιμα σε αφομοιώσιμες μορφές.

Οι μικροοργανισμοί ανοργανοποιούν τις οργανικές ουσίες και τις μετατρέπουν σε ανόργανη μορφή, συμμετέχουν στη σύνθεση του χούμου, απελευθερώνουν τα ιχνοστοιχεία Fe, Mn, Mo, Al, B, Zn, S από τις δυσδιάλυτες μορφές, δημιουργούν αζωτοδέσμευση, σχηματίζουν ευνοϊκή δομή του εδάφους, προάγουν φυτικές ορμόνες με τις οποίες διεγείρεται η ανάπτυξη των φυτών. Η Μικροβιολογική βιομάζα αντιπροσωπεύει το 1–5% του συνολικού αζώτου και το 0,5–1% του συνολικού φωσφόρου του εδάφους και θεωρείται πολύ σημαντική πηγή φυτικών εισροών άμεσα διαθέσιμων στα φυτά. Η γνώση αυτών των διαδικασιών στο σύστημα Φυτό-Μικροοργανισμοί- Έδαφος είναι ο βασικός κανόνας της Θρέψης των φυτών. Όμως η κακή εφαρμογή των διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών (κατεργασία του εδάφους,λίπανση,φυτοφάρμακα,άρδευση), μπορεί να επιδρά ανασταλτικά στον πληθυσμό των μικροοργανισμών στο έδαφος αλλά και στις διαδικασίες που συμμετέχουν.

Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων συνήθως έχει αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική αξιοποίησή τους από τα φυτά, εξαιτίας της αδρανοποίησης, της εξάτμισης,της απονιτροποίησης. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν μεγάλες απώλειες αφομοιώσιμου Αζώτου από το έδαφος, προσωρινά αλλά και για περισσότερο χρόνο που δεν μας συμφέρει ούτε θρεπτικά αλλά ούτε και οικονομικά Η κακή χρήση των τύπων και των ποσοτήτων λιπάσματος, αυξάνει το pH, τα άλατα τα βαριά μέταλλα του εδάφους και δεσμεύει την απορρόφηση των μακρο και μικρο θρεπτικών συστατικών. Σταδιακά μειώνεται η γονιμότητα του εδάφους και έχει μακροπρόθεσμη επίδραση στην γεωργική παραγωγή επειδή μειώνονται οι αποδόσεις αν και εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων.

Το μικροβιακό σκεύασμα UNISTART επιδρά στην διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Περιέχει στελέχη βακτηρίων που συμμετέχουν στην κινητικότητα και στην αδρανοποίηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους ,αποτρέπουν την αλάτωση του εδάφους και επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών ως προς την ποσότητα και την μορφή που είναι κατάλληλη για την θρέψη των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το UNISTART περιέχει αποτελεσματικά πρωτεολυτικά και κυτταρολυτικά στελέχη βακτηρίων που διασπούν τις δυσδιάλυτες μορφές του άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου και τις μετατρέπουν σε αφομοιώσιμες για τα φυτά. Εφαρμόζεται πρίν ή μετά τη σπορά αλλά πριν το φύτρωμα, μαζί με τα ζιζανιοκτόνα καθολικά ή μέσω της σταγόνας Τα βακτήρια που υπάρχουν στο UNISTART, κατευθύνονται στο ριζικό σύστημα του φυτρωμένου φυτού και άμεσα το τροφοδοτούν με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα βακτήρια στην επιφάνεια της ρίζας σχηματίζουν μια λεπτή βλεννογόνο μεμβράνη, δημιουργώντας έναν πολύ ισχυρό δεσμό με το φυτό, την αποικία, η οποία ονομάζεται Συμβίωση. Στο ριζικό σύστημα τα βακτήρια ανοργανοποιούν τις οργανικές ενώσεις του αζώτου,φωσφόρου,θείου, παράγουν οξέα που αποδεσμεύουν Κ, Μg, Ca, Fe, Zn, B, Al, Mo, Mn και άλλα ιχνοστοιχεία από τις δυσδιάλυτες μορφές και άμεσα τα προσφέρουν στα φυτά. Με αυτόν τον τρόπο τα φυτά τροφοδοτούνται επιπλέον με θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται ήδη στο έδαφος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ : Το UNISTART εφαρμόζεται σε δοσολογία 300 ml/στρ με 20-30 λίτρα νερού, ψεκάζοντας στο έδαφος, πρίν τη σπορά ή μετά τη σπορά αλλά πρίν το φύτρωμα. Συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα. ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ : (Πρίν την έναρξη της βλάστησης για την ενεργοποίηση της ρίζας, στο ξεκίνημα της βλάστησης με την δημιουργία φυλλικής μάζας, στην έντονη ανάπτυξη και ανθοφορία, στο ξεκίνημα της καρπόδεσης και στην αύξηση του καρπού.
  1. Με στάγδην άρδευση 0,1-0,2 ή 1-2 λίτρα UNISTART σε 1000 λίτρα νερού. Συνδυάζεται με φυτοφάρμακα
  2. Με ψεκασμό κατά μήκος των σειρών με 300 ml/στρ.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ :
  1. Κατά την μεταφύτευση: Ψεκασμός στο έδαφος με 300 ml/στρ
  2. Στάγδην : 1 λίτρο/στρ κάθε 7-10 ημέρες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Καλύτερη αξιοποίηση των χημικών και των οργανικών λιπασμάτων
  • Εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων από τα λιπάσματα, ιδιαίτερα όταν γίνεται κακή χρήση τους και η υψηλή συγκέντρωση του φωσφόρου δεσμεύει την ομαλή απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών από τα φυτά.
  • Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε Ν. Ρ, Κ
  • Αυξημένος αριθμός μικροβιακού φορτίου στο έδαφος
  • Μεγαλύτερη γονιμότητα του εδάφους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ