Slavol S

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το SLAVOL S περιέχει αυξίνες ινδολο-3-οξικό οξύ (ΙΑΑ),που είναι οι βασικές φυτικές ορμόνες οι οποίες ρυθμίζουν όλες τις διεργασίες αύξησης και ανάπτυξης των φυτών. Η ορμόνη ινδολο-3-οξικό οξύ που υπάρχει στο SLAVOL S, απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε με αναλυτικές χημικές μεθόδους. Είναι προϊόν μεταβολισμού των βακτηρίων, που προάγει την αύξηση των φυτών. Το ινδολο-3-οξικό οξύ που βρίσκεται στο SLAVOL S, είναι βιολογικά ενεργό. Το IAA διεγείρει όλες τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως και η αυξίνη που συντίθεται φυσιολογικά από τα κύτταρα των φυτών. Με την εφαρμογή εξωγενούς αυξίνης (από το Slavol S) στην επιφάνεια του σπόρου σε βέλτιστη συγκέντρωση, ενισχύεται η απαραίτητη συγκέντρωση της αυξίνης για την βλάστηση και το φύτρωμα των σπόρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με την εφαρμογή του SLAVOL S στον σπόρο των φυτών, διεγείρεται η βλάστηση και το φύτρωμα, η ανάπτυξη ριζικού συστήματος και του υπέργειου τμήματος του φυτού. Το ινδολο-3-οξικό οξύ επιδρά στην επιμήκυνση κυττάρων και οργάνων, την ανάπτυξη πλάγιων και βλαστογενών ριζών, την ανάπτυξη των ηθμωδών αγγείων.

Το ομοιόμορφο φύτρωμα των φυτών διευκολύνει τις καλλιεργητικές εργασίες (φυτοπροστασία, λίπανση, καλλιεργητή) σε όλα τα βλαστικά στάδια.

Το ισχυρότερο ριζικό σύστημα έχει μεγαλύτερη δύναμη απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, άρα καλύτερη θρέψη των φυτών ενώ η μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια ενισχύει τον ρυθμό της φωτοσύνθεσης με μεγαλύτερη παραγωγή οργανικών ουσιών και αυξημένη απόδοση.

Η εμβάπτιση μοσχευμάτων από τα καλλωπιστικά φυτά σε διάλυμα SLAVOL S επιδρά στην ριζογέννηση, δημιουργία ριζικού συστήματος, ανάπτυξη πλάγιων και βλαστογενών ριζών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ : Σιτηρά ,Καλαμπόκι, Ηλίανθος, Βαμβάκι, Σόγια, κτηνοτροφικά φυτά, ελαιοκράμβη.

Διαλύστε το Slavol S στην κατάλληλη ποσότητα νερού και ψεκάστε την ανάλογη στρεμματική ποσότητα σπόρου. Στεγνώστε τον σπόρο και πραγματοποιείστε την σπορά.
Στο παραπάνω διάλυμα μπορείτε να χρησιμοποιείστε και φυτοφάρμακα για την προστασία του σπόρου (εντομοκτόνο-μυκητοκτόνο)

 

 • ΣΙΤΗΡΑ: SLAVOL S (250 ml)+750 ml νερό για ποσότητα σπόρου10 στρεμμάτων.
 • ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: SLAVOL S (250 ml)+250 ml νερό για ποσότητα σπόρου 10 στρεμμάτων. Η ποσότητα του διαλύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 ml
 • ΗΛΙΑΝΘΟΣ: SLAVOL S (250 ml)+250 ml νερό για ποσότητα σπόρου 10 στρεμμάτων. Η ποσότητα του διαλύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 ml
 • ΒΑΜΒΑΚΙ: SLAVOL S 250 ml για ποσότητα σπόρου 10 στρεμμάτων.
 • ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: SLAVOL S (250 ml)+250 ml νερό για ποσότητα σπόρου 10 στρεμμάτων. Η ποσότητα του διαλύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 ml

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ : Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Ριζώδη, βολβώδη, λαχανοειδή, Κρεμμύδι, Σκόρδο

 • Μουλιάστε τους σπόρους απευθείας στο SLAVOL S για 15-30 λεπτά.
 • Αφήστε τους σπόρους για προβλάστηση ή πραγματοποιείστε άμεσα την σπορά.

3. ΑΝΘΗ : Σπορόφυτα και μοσχεύματα καλλωπιστικών φυτών (φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πολυετή φυτά, κωνοφόρα)

 • Διαλύστε το SLAVOL S σε 250-500 ml νερού.
 • Τοποθετείστε τα μοσχεύματα και τα σπορόφυτα στο διάλυμα.
 • Μετά την μεταφύτευση, ποτίστε τα φυτά με το διάλυμα που έχει απομείνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Μεγαλύτερη βλαστική ικανότητα
 • Καλύτερο φύτρωμα των σπόρων
 • Μεγαλύτερη μάζα 1000 σπόρων
 • Μεγαλύτερη απόδοση
 • Μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια και φωτοσυνθετική δράση
 • Σχηματισμό πλάγιων και βλαστογενών ριζών
 • Ριζοβολία μοσχευμάτων

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το UNI-MAX περιέχει αποτελεσματικά στελέχη βακτηρίων τα οποία παράγουν τα ένζυμα πρωτεάση και φωσφατάση που διασπούν τις οργανικές ενώσεις σε αφομοιώσιμες μορφές για τα φυτά του αζώτου (NH4 + NO3-) και του φωσφόρου (πρωτογενές και δευτερογενές ορθοφωσφορικό ιόν H2PO4- και HPO 2-). Τα βακτήρια βρίσκονται σε ειδικούς φορείς –μικροκκώδη που σταδιακά απελευθερώνονται.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το UNI-MAX περιέχει βακτήρια που βρίσκονται σε ειδικούς φορείς, από όπου εξέρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ενώνονται με το ριζικό σύστημα του φυτρωμένου φυτού τροφοδοτώντας με άζωτο και φώσφορο από τα αποθέματα που υπάρχουν ήδη στο έδαφος. Οι οργανικές ενώσεις στο έδαφος αποτελούν το 70-90% της συνολικής περιεκτικότητας σε άζωτο και φώσφορο, αλλά δεν είναι αφομοιώσιμες από τα φυτά. Χρησιμοποιώντας το UNI-MAX, αυτές οι ενώσεις αποσυντίθενται και σχηματίζουν μορφές αζώτου και φωσφόρου που τα φυτά άμεσα τις απορροφούν από το ριζικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, τα φυτά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους εξασφαλίζουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τους. Έτσι επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των φυσικών πόρων του εδάφους, μειώνεται η χρήση των φωσφορικών λιπασμάτων, μειώνεται το κόστος παραγωγής και διατηρείται η γονιμότητα του εδάφους Το UNI-MAX συνιστάται για εφαρμογή στο έδαφος και σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο. Οι υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου στο έδαφος δεσμεύουν την απορρόφηση του Fe, Mg, Zn, Mn, Mo, Al και άλλων πολύ σημαντικών ιχνοστοιχείων για τον μεταβολισμό των φυτών. Τέλος οι υψηλές συγκεντρώσεις του φωσφόρου στο έδαφος, υπ΄σρχει πιθανότητα να δημιουργούν τοξικότητες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • 2 κιλά/στρ, κατά τη σπορά, με ειδική σπαρτική

ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ:

 • Κατά την φύτευση και λίπανση 20-25 γρ/δένδρο
 • Κατά την φύτευση και λίπανση της φράουλας 50 γρ/τρέχων μέτρο

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

 • Για την παραγωγή σπορόφυτων: 2-5 % στον όγκο του υποστρώματος.
 • Κατά την σπορά με ειδική σπαρτική :2-4 κιλά/στρ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Ταχύτερη και ομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης τους
 • Καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
 • Μεγαλύτερη αντοχή των φυτών σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Καλύτερη θρέψη των φυτών κατά την καλλιεργητική περίοδο.
 • Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του μικροβιακού φορτίου
 • Υψηλότερη γονιμότητα του εδάφους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ