Amiksol

Τα φυτά απορροφούν τις απαραίτητες ουσίες τους, από το εξωτερικό τους περιβάλλον, δια μεσου των ριζών και των φύλλων. Διαφυλλικά απορροφούν τις δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και των βιοδιεγερτών Με την διαφυλλική εφαρμογή τα αμινοξέα που βρίσκονται στο σκεύασμα AMIKSOL από τα ανοικτά στοματίδια, δια μέσου του φλοιώματος φθάνουν σε όλα τα μέρη του φυτού προκαλώντας κυτταροδιαιρέσεις και επιμήκυνση κυττάρων και οργάνων. Τα Αμινοξέα ως συνθετικό μέρος των πρωτεϊνών παίζουν σημαντικό ρόλο στα φυτικά κύτταρα. Και τα 20 αμινοξέα έχουν τον δικό τους ειδικό ρόλο στο βιολογικό κύκλο των φυτών. Τα φυτά σε αντίθεση με τα ζώα έχουν την δυνατότητα να συνθέτουν όλα τα αμινοξέα. Για την σύνθεσή τους είναι απαραίτητη ισχυρή ποσότητα ενέργειας, όμως σε καταστάσεις stres, όπως είναι η ξηρασία, ο παγετός, το χαλάζι, οι υψηλές θερμοκρασίες, ασθένειες και έντομα, η σύνθεση μειώνεται ή είναι αδύνατη.

Τα L-Aμινοξέα που υπάρχουν στο σκεύασμα, είναι φυτικής προέλευσης που προέρχονται από μικροβιολογική υδρόλυση. Με την διαφυλλική εφαρμογή αυτές άμεσα συμμετέχουν στον μεταβολισμό των φυτών, συνθέτουν πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην αναγέννηση των φυτών . Η εφαρμογή του Amiksol, σε καταστάσεις stres και σε καταστάσεις που τα φυτά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε αμινοξέα (έντονη βλαστική ανάπτυξη, καρπόδεση και αύξηση καρπών) , επιδρά στην ταχύτερη αποθεραπεία και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών. Το Amiksol περιέχει 16% ελεύθερα αμινοξέα. Με μια ειδική επεξεργασία υδρόλυσης, υλικών φυτικής προέλευσης και με την χρήση των ενζύμων που παράγονται από τα βακτήρια, παράγονται ελεύθερα L-αμινοξέα που είναι βιολογικά ενεργά και έχουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το AMIKSOL περιέχει 16% ελεύθερα φυτικά L-αμινοξέα. Το AMIKSOL παράγεται με ενζυμική υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης. Κατά την διαδικασία της υδρόλυσης, χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα από PGP βακτήρια – οι πρωτεϊνάσες οι οποίες κατά την διαδικασία της ζύμωσης διασπούν τις πρωτείνες σε αμινοξέα L- μορφής. Αυτή η τεχνική διαδικασία παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων έναντι της χημικής υδρόλυσης που χρησιμοποιούνται ισχυρά οξέα και πρωτείνες από ζώα (κρέας, τρίχες, φτερά, δέρμα) και σχηματίζονται αμινοξέα σε L και D μορφή. Τα φυτά δεν μπορούν να σχηματίσουν τις πρωτείνες τους σε αμινοξέα που βρίσκονται σε D – μορφή και γι΄αυτό δεν είναι χρήσιμες.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όταν τα φυτά βρίσκονται σε κατάσταση stres, εξαιτίας υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών, ακανόνιστων ποτισμάτων, ανισόρροπης θρέψης, ζημιές από χαλάζι, έντομα, ασθένειες, η σύνθεση των αμινοξέων και των πρωτεϊνών μειώνεται. Με την εφαρμογή του AMIΚSOL τα ελεύθερα L- αμινοξέα, γρήγορα διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη και άμεσα συμμετέχουν στη σύνθεση των πρωτεϊνών , με αποτέλεσμα το φυτό να συνέρχεται γρήγορα. Τα αμινοξέα που βρίσκονται στο AMIKSOL απορροφώνται γρήγορα από τα στοματίδια και συμμετέχουν στον μεταβολισμό των φυτών. Τα Αμινοξέα άμεσα επιδρούν: 1. Στην σύνθεση των πρωτεϊνών, ως πρόδρομοι του σχηματισμού τους Περιέχουν τόσο όξινες όσο και βασικές ομάδες δρώντας ως ρυθμιστές για να τα φυτικά κύτταρα στο κατάλληλο pH. Αποτελούν πηγή αζώτου για το φυτό και μάλιστα σε μορφή πιο αφομοιώσιμη από το ανόργανο άζωτο. 2. Στην Αντίσταση συνθηκών stres (όπως είναι οι υψηλές, χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία της ατμόσφαιρας, παγετούς, έντομα, πλημμύρες, ισχυροί άνεμοι) Η εφαρμογή πρίν, κατά τη διάρκεια ή μετά από τις συνθήκες στρεσαρίσματος, συνεφέρει και επαναφέρει το φυτό στις φυσιολογικές και κανονικές του δραστηριότητες. 3. Φωτοσύνθεση (Τα αμινοξέα είναι θεμελιώδη για το σχηματισμό βλαστικών ιστών και την σύνθεση της χλωροφύλλης.Το υψηλό επίπεδο χλωροφύλλης εξασφαλίζει ταχύτερη και ισχυρότερη ανάπτυξη του φυτού και με την αυξημένη συγκέντρωση χλωροφύλλης τα φυτά είναι πιο πράσινα. 4. Κινήσεις των στοματιδίων: Τα στοματίδια ρυθμίζουν το υδατικό ισοζύγιο του φυτού, την απορρόφηση των μικρο και μακρο θρεπτικών καθώς και την ανταλλαγή αερίων. Όταν τα στοματίδια είναι κλειστά η φωτοσύνθεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο και η διαπνοή μειώνεται. Τότε το ισοζύγιο μεταβολισμού στο φυτό είναι αρνητικό. Τα αμινοξέα διευκολύνουν το άνοιγμα των στοματιδίων. 5. Γονιμοποίηση και καρπόδεση. Αυξάνουν την βλαστικότητα της γύρης και του γυρεοσωλήνα. 6. Φυτοορμόνες – Τα αμινοξέα είναι πρόδρομοι και ενεργοποιητές φυτοορμονών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

200-300 ml/στρ στο στάδιο της έντονης ανάπτυξης δύο (2) εφαρμογές. Συνδυάζεται με φυτοφάρμακα

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

100-200 ml/στρ κάθε 10-15 ημέρες.

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

  • 200-300 ml/στρ στα παρακάτω στάδια ανάπτυξης
  • Μετά την ανθοφορία.
  • Όταν ο καρπός βρίσκεται στο μέγεθος καρυδιού
  • Στην αλλαγή του χρώματος

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

200-300 ml/στρ , μέσω του συστήματος άρδευσης, 3-4 φορές κατά την βλαστική περίοδο.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ STRESS

300-400 ml/στρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ