Μάθετε περισσότερα!

Σχετικά με εμάς!

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε αρχές του 2015, με σκοπό τη διακίνηση και την εμπορία αγροτικών εφοδίων και προϊόντων, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έχοντας πολυετή εμπειρία τόσο στο χώρο της θρέψης-λίπανσης των καλλιεργειών όσο και στο διεθνές εμπόριο, θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την δραστηριοποίησή μας στον αγροτικό τομέα με προϊόντα νέας τεχνολογίας – βιολίπανσης που σκοπό έχουν την βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών σε ασθένειες και την προσαρμογή των καλλιεργειών στις νέες κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούνται.

Μάθετε περισσότερα!

Η αποστολή μας!

Παρακολουθούμε τις τάσεις που αναπτύσσονται στην γεωργία και τις νέες μεθόδους εφαρμογής της «ψηφιακής γεωργίας» και προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα, τις ανάγκες , τις προσδοκίες του αγρότη και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος του.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ενημέρωση των αγροτών και η εξυπηρέτηση τους μέσα από τα δίκτυα διανομής που δημιουργούμε, στις πλέον δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμερα ο αγροτικός τομέας και όχι μόνο.

Το ύψιστο μέλημα μας είναι η ποιότητα των προϊόντων και η σωστή χρήση τους, σύμφωνα πάντα με την επιστημονική μεθοδολογία, αλλά και τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.

Αποτελεί χρέος μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των σύγχρονων απαιτήσεων, εξαιτίας των σχέσεων εμπιστοσύνης που υπάρχουν με τους συνεργάτες μας. Βασικό κριτήριο των προϊόντων που διακινούμε αλλά και των συμφωνιών που πραγματοποιούνται με τους οίκους του εξωτερικού και με την εσωτερική αγορά, είναι η διασφάλιση και η εγγύηση της άριστης ποιότητα τους, η ανταγωνιστικότητα των τιμών, η άριστη αποτελεσματικότητά τους και ή προστασία του περιβάλλοντος.